Voordelen certificatie

Voordelen certificatie
Niet alleen objectieve informatie !
In tegenstelling tot websites waar consumenten geen reactie kunnen plaatsen, en geeft SafeShoppers slechts objectieve informatie die niet is beïnvloed door persoonlijke (voor)oordelen. En kan de consument een reactie plaatsen. Het is goed mogelijk dat een slechte recensie van een consument berust op een incident. Dit gebeurt de beste bedrijven. Vandaar dat wij reacties screenen.
Zekerheid voor uw klanten !
Uw klanten kunnen erop vertrouwen dat uw onderneming voldoet aan de daarvoor gestelde eisen en voorwaarden.
Zekerheid voor uw leveranciers !
Het keurmerk geeft aan dat u zich op betrouwbaarheid en veiligheid laat controleren. Uw opdrachtgevers kunnen er dus op vertrouwen dat u de werkzaamheden volgens afspraak uitvoert.
Certificatie geeft bevoegd gezag vertrouwen !
Met certificatie voorkomt u discussie met het bevoegd gezag of u al dan niet aan de gestelde wetten en regels voldoet.
Lage kosten voor een lidmaatschap !
Het SafeShoppers is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. De kosten van certificering van het SafeShoppers Keurmerk zijn laag door een overzichtelijke bedrijfsvoering en heeft geen verborgen kosten! Ook de periodieke keuring en controle van nieuwe wetgeving is bij de prijs inbegrepen. U betaalt een vast bedrag van slechts € 4,15 per maand (exclusief btw).
Eerlijke prijs !
Wij bieden een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen een betaalbare prijs.
Geen overbodige kosten bij geschillen !
Bij een geschil komen er geen extra kosten van uit SafeShoppers. SafeShoppers doet geen uitspraken. Daar is een onafhankelijke geschillencommissie voor.
Advies !
U krijgt van ons gratis advies voor het opstellen van algemene voorwaarden.